Kippertransport

Internationaal Kippertransport
Binnen het kippertransport kunnen we alle soorten ladingen vervoeren waaronder (zwaar) schroot, grind, puin, diervoeder, ferrometalen, ijzererts en slachtafval. De kippers zijn geschikt gemaakt voor diverse soorten lading nationaal en internationaal. Het wagenpark heeft een opbouw van aluminium om productvervuiling te voorkomen. Lossen kan plaats vinden via de klep, deuren of graanschuif. Voor elk product kan een bijpassend voertuig worden ingezet om met het juiste materiaal bij de klant aan te komen.

Diverse kippers zijn versterkt en geschikt voor elke vorm van kippertransport. Lossen met de kipper kan plaats vinden via de klep, deur of graanschuif. Voor elk product kan een passend voertuig worden ingezet om met het juiste materiaal bij elke klant aan te komen. Tegenwoordig zijn een aantal opleggers ook uitgerust met de mogelijkheid tot het bevestigen van een stofzak aan de graanschuif.

Een sterk punt binnen onze onderneming is dat in principe op uur en tijd geregeld kan worden om zo goed mogelijk op de wensen van de klant in te spelen, dit volgens het Just in Time principe. Kwaliteit en service zijn een zeer bepalende factor binnen ons bedrijf.

Voor loslocaties met weinig ruimte of 2 verschillende soorten partijen hebben we ook de beschikking over een aantal combi vrachtwagens. Nationaal of internationaal, korte of lange afstand, kleine of grote partijen, binnen het kippertransport is bij ons bedrijf alles mogelijk. Naast de kippers beschikken wij over walkingfloor opleggers, dit zijn grote volume opleggers met een kubieke inhoud van meer dan 90 kuub. Deze opleggers zijn tevens geschikt voor loslocaties waarbij kippers niet kunnen lossen doordat de vrije hoogte beperkt is.

Een wasplaats en mobiele wasborstel is op onze bedrijfslocatie beschikbaar voor het reinigen van auto's en laadbakken om productvervuiling te voorkomen.

ADR (gevaarlijke stoffen)
Al onze chauffeurs zijn gecertificeerd en correct geïnstrueerd voor het vervoer van ADR- goederen. Verder zijn alle voertuigen compleet uitgerust met de wettelijk voorgeschreven ADR-uitrusting en hebben ze de beschikking over de nieuwste gevarenkaarten. Bovendien is er een veiligheidsadviseur aangesteld voor controlering en advisering van de chauffeurs en de directie.

Diervoeder (gecertificeerd naar GMP+)
Ons bedrijf is gecertificeerd naar de eisen van de kwaliteitsnorm GMP+. We zijn sinds 2001 gecertificeerd voor het uitvoeren van GMP-transporten. Binnen het kippertransport van ons bedrijf zijn er een aantal kippers en containerbakken gereserveerd voor het vervoer van diervoeder.

VCA
De chauffeurs zijn VCA-gecertificeerd waardoor deze gekwalificeerd zijn om werkzaamheden uit te voeren op bouwlocaties en activiteiten te ontplooien voor aannemersprojecten.

Binnen het kippertransport zowel nationaal als internationaal kunnen we alle soorten ladingen vervoeren.

Een kleine greep uit de producten die we vervoeren:

Schroot (van HMS 1 tot fijngeschredderd metalen)
Ferrometalen
Diervoeder
Grind (van zand tot stenen van 300 kg)
Piekijzer
Slachtafval
Slibafval (van afwateringsprocessen tot vervuilde grond)
Puin
Kolen

Kunstmest
Ons voertuigenpark heeft een laadvolume van 30 t/m 60 kubieke meter
Vanaf begin 2009 ook voertuigen met een totaal leeg gewicht van 14.500 kg

Een ander sterk punt van onze onderneming binnen het kippertransport is dat we vergunningen in ons bezit hebben voor het vervoer van slib afkomstig van productieprocessen actief op afwatering, reiniging van vrachtwagens of productiemachine gebied.